Markisesenteret
Utvendige persienner
I mange år har europeiske arkitekter anbefalt utvendige persienner. Erfaring har nemlig vist at utvendige persienner gir den mest effektive og fleksible formen for solavskjerming og lyskontroll.
 
Med Markisesenterets utvendige persienner blir det overført minimal varme til innemiljøet, hvilket resulterer i de laveste avskjermningskoeffisientene blant alle vindustildekninger. Videre kan lysspredningen kontrolleres og blending forårsaket av sollys elimineres.
 
Utvendige persienner kan heves og senkes etter værforholdene. Helningsvinkelen kan reguleres etter behovet for å holde direkte sollys ute, men allikevel slippe inn det naturlige dagslyset.
Bilde 1/4
zoom
tilbake
fram

Markisesenteret AS     Kokstaddalen 31, 5257 Kokstad     Tlf. 55 98 88 60     Mob. 96 20 96 00    E-post: post@markisesenteret.no

Digitroll publiseringsløsning