Markisesenteret
Screen
En moderne fasade som innholder mye glass, krever riktig og effektiv solskjerming.
 
Solskjerming med screenstoff sørger for riktig og effektiv solskjerming. Stoffet har en åpen struktur, som slipper inn dagslys, samtidig som direkte sollys stenges ute. Reflekser på dataskjermer fjernes og man unngår å bli blendet, samtidig som man beholder utsikten gjennom vinduene, fordi stoffet er transparent. Hvor transparent stoffet er, og hvilken farge stoffet har, er viktig i denne sammenhengen.
 
Våre leverandører har utviklet en elegant og solid kasseløsning, som er enkel å montere. Kassen har diskret design med raffinerte detaljer.
  • Våre utvendige screenløsninger holder temperaturen under kontroll og reduserer eller eliminerer behovet for klimaanlegg.
  • Våre innvendige screenløsninger regulerer mengden sollys som får slippe inn i rommet, og hindrer blending og reflekser.
Ved å bruke screen reduserer man energiforbruket til kjøling, og den høye kvaliteten på screenproduktene sikrer minimalt med vedlikehold.
 
Valg av duk
Det er fire faktorer som må tas hensyn til ved valg av duk:
  1. Utseendet på fasaden
  2. Avvist varme
  3. Filtrert lys
  4. Utsikt innenfra

Avvist varme

Mørke duker stopper alltid mest varme og forskjellen mellom 86 og 92 duk er på ca 10 % (varierer etter farge) Denne forskjellen merkes ikke rent fysisk men utgjør en del i varme-kalkyler på større bygg.
 

Filtrert lys

 

Gjennomsyn

Alle dukene vil stoppe innsyn på dagtid og redusere innsyn på kveldstid (noe mere reduksjon med 92 duk). På dagtid vil utsynet være best med en mørk 86 duk og noe mindre med en lys 92 duk.
 
I farge-kolleksjonene finner du de korrekte solskjermingsdataene for alle dukene. Et eldresenter vil ofte ha inn mye lys og derfor passer 86 duken bra. I et kontormiljø med mange dataskjermer derimot, vil 92 duken være best.
 

Utseende

På avstand vil et vindu uten solskjerming se mørkt ut, eventuelt farget av omgivelsene. Det mest fasadenøytrale er derfor ofte en mørk duk. Med en lys eller farget duk vil du endre fasaden, noe som krever et større samspill mellom farger, lys og elementer.
 
Bilde 1/8
zoom
tilbake
fram

Markisesenteret AS     Kokstaddalen 31, 5257 Kokstad     Tlf. 55 98 88 60     Mob. 96 20 96 00    E-post: post@markisesenteret.no

Digitroll publiseringsløsning